Steelhead - kvalitet og styrke!

Sten Kjær ApS • Præstkjær Fiskeri • Esbjergvej 110 • 6650 Brørup • Telefon 74821347 Mobil: 26 74 16 71 • E-mail: sten@steelhead.eu

 

Hos Præstkjær Fiskeri håndsorterer vi fiskene, så vi kan levere en høj ensartet kvalitet.

I vores dambrug har vi udsving i vandets iltholdighed, strømhastighed og temperatur. Derfor er vores fisk ekstra stærke og udholdende til landets fiskesøer.

Vandet i put & take søerne rundt om i Danmark er meget modtagelige overfor de 4 årstider, og kan til tider reagere i negativ retning ved vejrskift og temperaturændringer.

 

Fiskene bliver endvidere ikke fodret så hårdt. På den måde bliver de ikke så fede og er mere adrætte, sunde at se på og lækre at spise.

 

Præstkjær Fiskeris sundhedsstatus ligger i kategori 1, det vil sige at vi ingen sygdom har i vores fisk og kan dermed levere fisk af meget høj kvalitet. Læs mere om dette på www.foedevarestyrelsen.dk